Slovenský zdravotnícky systém rozlišuje tri typy antidekubitných sedačiek.
Penové, gélové a pneumatické. (pozn.: v číselníku ZP podskupiny L4.1.1/L4.1.2/L4.1.3)

Z nejakého zvláštneho dôvodu niekto vymyslel, že penové sú tie lacné, gélové tie „stredné“ a pneumatické tie dobré. Takto vyzerá aj úhrada.

Niekoľko poznámok z 21. storočia:

  • Penové sedačky môžu byť veľmi pokročilé, či už z hľadiska tvarovania, kompenzácie asymetrie panvy alebo materiálov.
  • Gélové sedačky sú veľmi nepresný názov. V skutočnosti je na trhu pomerne málo gélových sedačiek, pretože gél bol veľmi ťažký materiál s problematickou viskozitou. Z moderného hľadiska je to teda skôr hydrokoloid a iné moderné materiály, ktoré sú nákladovo a napr. európskymi referenčnými cenami na úrovni pneumatických.
  • Dôležitým prvkom sú aj rôzne kombinácie uvedených materiálov. Napríklad penová tvarovaná podložka so vzduchovou alebo hydrokoloidnou vložkou umiestnenou v panvovej oblasti.

Táto podskupina číselníka zdravotníckych pomôcok je jednoducho zrelá na rekonštrukciu. Jej zastaranosť a nepochopenie nápadne koreluje s úrovňou povedomia o problematike dekubitov na Slovensku.


Poznámka pod čiarou – moderný štýl sedačiek sa nezaoberá len tlakom, ale kombináciou všetkých rizikových faktorov. Teda tlaku, strižných síl, teploty a vlhkosti. Je najvyšší čas začať brať túto tému vážne a „nanovo“.