Latest News

Názory zúčastnených

Vozík na mieru potrebujem zákonite, vzhľadom na to, že moja postava je nízka, len okolo 140 cm a svaly na mojom chrbáte nespolupracujú. Potrebujem vozík vyrobený individuálne na mieru, presný rozmer sedačky a operadla, pretože ak tak nie je, z vozíka padám, nemám správne opretý chrbát, tvoria sa mi pri nesprávnom sedení dekubity, nohy visia a stávam sa úplne nesamostatnou. Preto správne vyrobený vozík je základom samostatnosti, keď pevne sedím, zároveň pohodlne a bezpečne.

Zároveň je dôležité, aby bol vozík ľahký a mal všetky doplnky, vďaka ktorým je jednoducho ovládateľný, dá sa prepravovať v aute. Správne vyrobený vozík je zárukou, že sa u pacienta nebude zhoršovať skolióza, dekubity, nesprávne sedenie a mnoho iného. Často si to ani sami lekári neuvedomujú, ale nevhodný vozík dokáže značne zhoršiť zdravotný stav. Preto používať vozík „zo skladu“ je najhoršie, čo vôbec môže byť, pre vozičkára, ktorý na ňom sedí celý deň.

Monika Velacková


Chcem na vozíku žiť a nie prežívať. Preto vozík musí byť postavený na mieru mojim potrebám a nie naopak, aby sa užívateľ prispôsoboval vozíku. Život na vozíku totiž nekončí, ale správnym vozíkom to začína. To je zásadná vec, na ktorú kompetentné úrady nemyslia aj napriek tomu, že už žijeme v 21. storočí. My musíme bariéry odstraňovať, nie ich vytvárať. A už vôbec nie na miestach, kde je tých bariér už aj tak dosť. Začnime považovať vozík na mieru ako nevyhnutný a prirodzený štandard a nie ako luxus. Žiť na vozíku nie je luxus.

Radoslav Malenovský


Autority neboli pravdepodobne informované o tom, kam sa odbor mechanických a elektrických vozíkov za posledných 20 rokov posunul…

Nie je možné vychádzať z predpokladu, že užívateľ vozíka alebo jeho rodina príde do výdajne zdrav. pomôcok, odovzdá poukaz a odvezie si v krabici skladový vozík „na mieru“.

Miroslav Zeman – Letmo SK


Vozík pre hendikepovaných klientov, ktorý sa nevedia pohybovať po svojich, je dôležitá súčasť života (sú to jeho nohy). Nohy, ktoré mu dávaju príležitosť sa pohybovať. A byrokracia, ktorá okolo vybavovania vozíka či už cez UPSVaR, alebo zdravotnú poisťovňu je, tak je nepríjemná a zdĺhavá.

Jakub Boldižár


Vozík na mieru by v dnešnej dobe nemal byt považovaný za nadštandard. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako každý človek je individuálny, tak aj zdravotné znevýhodnenie, síce na prvý pohľad identické, môže mať vo finále rôzne iné následky a odlišnosti. Vozík pripravený priamo na mieru klientovi napomáha úkonom, ktoré by klient v štandardnom vozíku nemal šancu vykonať. Ide o tak bazálne veci ako: sed nedeformujúci skelet klienta, predchádzanie dekubitom, možnosť mobility, skladnosť pri preprave a pod. Vozík na mieru nie je luxus, je to dôležitá časť integrácie a socializácie ľudí odkázaných na invalidný vozík.

Peter Štaffen – Law & Political Science Agency, s. r. o.


Mať vozík na mieru je extra dôležité kvôli:
-schopnosti vydržať sedieť dlhú dobu
-z hľadiska premiestňovania (nereálne sa premiestňovať na štandardných ťažkých vozíkoch)
-rozmerom, teda dostať sa do priestorov, ktoré sú limitované (výťah, kúpeľňa, kancelária)
-mobilite, ako napríklad cestovanie autom/lietadlom/vlakom
-ergonómii a kvalite sedu (predchádzanie odreninám a dekubitom)
-efektivite pohybu (skladanie a nakladanie vozíkov/nepreťažovanie ramenných kĺbov)
Bez vozíka na mieru si po devätnástich rokoch jeho používania nedokážem svoj život ani predstaviť.

Tomáš Masaryk


Keď príde môj klient k lekárovi, nasledujú väčšinou dva typy scenárov.
Ten prvý je – „máte kód vozíka, ktorý by ste potrebovali“?
Tým druhým je – „tak ten Vám nenapíšem, ja som zvyknutý predpisovať toto“.
Samozrejme, že pod slovným spojením „som zvyknutý“ všetci chápeme od nich mám províziu.

Marko Štefko – Letmo SK

 

Scroll to top